Ekologiska Odlarna på Åland r.f. är en förening för konsumenter och producenter som är intresserade av ekologisk odling. Föreningen är aktiv på Åland, det lilla öriket mellan Finland och Sverige, och har ca. 80 medlemmar.

Föreningen informerar om vad ekologisk odling är. Vi ordnar också odlarträffar, temadagar och resor såväl som föreläsningar om ekologisk odling och hållbar utveckling.

Just nu driver vi en kampanj för att Åland skall förbli fritt från genmodifierade organismer, såkallade GMO. Hittills har vi:

  • gett ut en broschyr om vad GMO är och vilka riskerna med GMO är
  • startat en namninsamling för att Åland skall förbli fritt från GM-grödor
  • skrivit brev och skickat broschyrer om vår önskan om ett GMO-fritt Åland till alla lagtingsledamöter och ministrar i den åländska regeringen
  • lobbat våra lagtingsledamöter som i skrivande stund sitter i Helsingfors på Nordiska rådets möte så att de vet vad de ekologiska odlarna på Åland tycker om GMO

Namninsamlingen kommer att pågå fram till den 15.11.08. Efter det kommer vi att överräcka den till miljöministern i Ålands landskapsregering och kopior kommer att skickas till Ålands riksdagsledamot samt till Jord-och skogsbruksministeriet i Helsingfors. Uppropet lyder: ”Vi, de undertecknade, vill att Åland förblir en GMO-fri zon.”

Nordiska rådet har i dagarna haft möte i Helsingfors. Onsdagen den 29.11.08 behandlades bland annat frågan om skärpt märkning av genmanipulerad mat och etablerandet av GMO-fria zoner.

Åland representerades under mötet av bland andra lagtingsledamoten Raija-Liisa Eklöw, som skall ha en eloge för sitt uttalande: ”Gör Norden till en zon fri från genmodifierade grödor. Vi kan få stora konkurrensfördelar inom livsmedelsproduktionen om vi kan erbjuda våra konsumenter rena produkter även i denna bemärkelse.”

I en artikel på Nordiska rådets hemsida (länk här: http://tinyurl.com/5tt89j ) säger man följande:

”Hur påverkar genetiskt modifierade organismer (GMO) djur och människor? Det vet vi inte tillräckligt mycket om. Därför vill Nordiska rådet nu införa frivilliga GMO-fria zoner och en skärpt märkning av GMO-produkter i Norden.

Genom att upprätta GMO-fria zoner kan Norden få en konkurrensfördel som producent av ekologiska GMO-fria produkter. Dessutom ger det de nordiska konsumenterna möjlighet att göra medvetna konsumtionspolitiska val, förutsatt att produkterna de köper är väl märkta.

Därför beslöt Nordiska rådet på sin session i Helsingfors onsdagen den 29 oktober att de nordiska regeringarna ska utreda möjligheterna att skärpa nuvarande normer och regler för märkning av GMO-produkter.

– Många är oroade över vad GMO-manipulerad mat kan leda till, sa Elina Linna, en av initiativtagarna från Nordiska rådets Medborgar- och konsumentutskott.

I dagens läge reglerar EU delvis användningen av GMO i livsmedel och foder, med undantag för vissa animaliska produkter framställda med hjälp av GMO. Det vill säga att mat framställd med hjälp av GMO märks, medan livsmedel som ägg, kött och mjölk från djur som har ätit GMO-foder inte märks.

I och med att det inte finns tillräcklig kunskap om ifall djur som utfodras med GMO påverkas av kosten eller inte, eller om människor påverkas av att äta mat från djur som har ätit GMO-foder, är det viktigt att konsumenterna i Norden får möjlighet att välja bort sådana produkter.

– Märkningen måste skärpas, sa finske Ville Niinistö, ordförande för Medborgar- och konsumentutskottet, under debatten på onsdag.

Rådet uppmanar också de nordiska regeringarna att arbeta för att EU ska godkänna inrättandet av GMO-fria zoner.”

Uttalandet från rådets sida är positivt för oss som kämpar för ett GMO-fritt jordbruk: det fokuserar på rätten att etablera GMO-fria zoner och skärpt märkning av GM-produkter. Kommuner, landskap, län och länder borde naturligtvis ha rätt att utropa sig som GMO-fria zoner inom EU men EU:s regler om fri konkurrens sätter käppar i hjulet för det.

Det skall alltså inte få finnas några hinder för att genmodifierat utsäde skall kunna säljas i alla länder inom EU. Men om man vänder på steken så är det ju precis detta som blir problemet för oss som inte vill odla GM-grödor eller få odlingarna smittade av manipulerade gener: om GM-grödor introduceras överallt i stor skala, hur garanteras då de ekologiska, GMO-fria produkternas överlevnad och konkurrenskraft?

Det verkar som om Nordiska rådet har fattat vidden av problematiken som ett ja till genmodifierade grödor skulle innebära för Norden – frågan är nu bara om de nordiska regeringarna gör det. Och vågar ta upp kampen om rätten till ren mat med EU, den biokemiska industrin och kapitalet.