Ekologiska Odlarna på Åland r.f. är en förening för konsumenter och producenter som är intresserade av ekologisk odling. Föreningen är aktiv på Åland, det lilla öriket mellan Finland och Sverige, och har ca. 80 medlemmar.

Föreningen informerar om vad ekologisk odling är. Vi ordnar också odlarträffar, temadagar och resor såväl som föreläsningar om ekologisk odling och hållbar utveckling.

Just nu driver vi en kampanj för att Åland skall förbli fritt från genmodifierade organismer, såkallade GMO. Hittills har vi:

  • gett ut en broschyr om vad GMO är och vilka riskerna med GMO är
  • startat en namninsamling för att Åland skall förbli fritt från GM-grödor
  • skrivit brev och skickat broschyrer om vår önskan om ett GMO-fritt Åland till alla lagtingsledamöter och ministrar i den åländska regeringen
  • lobbat våra lagtingsledamöter som i skrivande stund sitter i Helsingfors på Nordiska rådets möte så att de vet vad de ekologiska odlarna på Åland tycker om GMO

Namninsamlingen kommer att pågå fram till den 15.11.08. Efter det kommer vi att överräcka den till miljöministern i Ålands landskapsregering och kopior kommer att skickas till Ålands riksdagsledamot samt till Jord-och skogsbruksministeriet i Helsingfors. Uppropet lyder: ”Vi, de undertecknade, vill att Åland förblir en GMO-fri zon.”

Annonser